Mielikuvat perustuvat menneisyyteen

Vielä nykyisinkin monet yritykset ja yrittäjät empivät työterveyshuollon vaihtamista, koska se koetaan vaikeaksi ja kalliiksi. Ongelmana on ollut se, että vanhat sairauskertomustiedot eivät ole siirtyneet automaattisesti uudelle työterveystuottajalle.

Aiemmin työntekijöiltä pyydettiin kirjallinen hyväksyntä siitä, että hänen potilastietonsa saadaan siirtää uudelle toimijalle. Kirjalliset luvat toimitettiin vanhan tietojärjestelmän omistajalle ja he siirsivät tiedot eräajona uuden toimijan järjestelmään. Työnantajalle kustannuksia syntyi työntekijöiden allekirjoitusten keräämisestä ja eräajosta saatettiin laskuttaa jopa 10 000 euroa.

Vanhojen potilastietojen tärkeyttä on liioiteltu. Useimmiten ne eivät ole välttämättömiä ja joka tapauksessa tarvittavat tiedot on aina saanut eriksen tilaamalla. Tähän vanha palvelujen tuottaja on lain mukaan velvoitettu.

Nyt potilastiedoista huolehtii Kela

Nykyisin tilanne on toinen. Sairauskertomustiedot siirtyvät Kelan ylläpitämään KanTa-potilastiedon arkistojärjestelmään, josta ne saadaan vastaanotolla potilaan luvalla käyttöön. KanTa-järjestelmä mahdollistaa sen, että työterveyshuollon palveluntuottajaa vaihdettaessa mitään erillistä lupien keräämistä työntekijöiltä ei enää tarvita.

Pääpiirteissään palveluntuottajan vaihtaminen tapahtuu seuraavasti:

  • vanha työterveyshuollon sopimus irtisanotaan – tavallisesti irtisanomisaika on kolme kuukautta, mutta tämä kannattaa aina varmistaa
  • uusi sopimus neuvotellaan ja allekirjoitetaan – uusi tuottaja laatii sopimuksen työterveyshuollon toimintasuunnitelman pohjalta
  • uusi toimija laatii työterveyshuollon toimintasuunnitelman
  • uusi sopimus käydään läpi henkilöstön kanssa ja uusi toimija esitellään
  • sovitusta päivämäärästä lähtien käytetään uutta toimijaa